woensdag 27 januari 2010

grootouders in de klas

Een muzikaal sprookje, uitgevoerd in klassieke muziek; dat is Peter en de wolf.
Eerst beluistrden we de muziek en ontdekten welke melodie en welke instrumenten bij ieder personage hoorden.
Daarna bekeken we heel veel verschillende afbeeldingen van dit sprookje: de hoes van cd's, affiches voor theater, poppenspel, concerten, kaften van prentenboeken... Iedere kunstenaar heeft zijn eigen voorstelling van de figuren van Peter en de wolf.
Daarna kozen we onze favoriete afbeelding.
Die probeerden we na te tekenen terwijl we de muziek beluisterden. De techniek om in te kleuren mochten we zelf bepalen: verf, kleurpotlood,
pandakrijtjes... Het was best moeilijk.
Maar het hoogtepunt van onze week was natuurlijk maandag, want dan stroomde onze klas vol met lieve grootouders. We waren erg blij dat de opkomst zo groot was. Elk kind verwelkomde zijn grootouders en toonde hen hun plaatsje in de klas.
De kinderen moesten aan de slag met allerlei meetopdrachten. Ze moesten onder andere de pink van hun grootouders meten.Andere opdrachten moesten ze per twee uitvoeren. Hier berekenen Yentl en Elien hoeveel tijdschriften er in een stapel zitten door eerst 1 tijdschrift en dan de hele stapel te wegen.
Er moesten ook lange touwen gemeten worden en daarbij assisteerden de grootouders graag hun kleinkind.

Wat een luxe: hulp van twee opa's tegelijkertijd!
Ook de handspan werd gemeten. Bij al deze metingen moesten de leerlingen omgaan met kommagetallen en dat was ook de bedoeling.De kinderen demonstreerden hun luistervaardigheid en hun kennis van tegenstellingen en synoniemen. Met al dat publiek erbij bleven de juiste antwoorden soms wel eens steken maar daar had iedereen begrip voor. De grootouders mochten ook meebeleven hoe Simons verjaardag gevierd werd. Simon genoot ervan eens in de spotlight te staan en tracteerde met heerlijke wafels.
Daarna was het tijd voor de "staatsieportretten" Grootouders en kleinkind poseerden met hun mooiste lach.Daarna was het tijd voor een kopje koffie met taart, gebakken en geserveerd door behulpzame ouders en de mama van juf Els.
Hier ons hulpteam op een helaas schemerige foto. bedankt!!!
Tot slot zongen de kinderen over "altijd feest bij oma en opa" en interviewden ze hun grootouders over het leven van toen thuis en op school.
Wie zelf geen bezoek had, mocht even een grootouder "lenen".
Tijdens deze mooie namiddag werd het nog maar eens duidelijk hoe veel grootouders en kleinkinderen voor elkaar betekenen. We bezorgen binnenkort nog enkele mooie foto's als aandenken aan het bezoek.

Geen opmerkingen: